Değerler Eğitimi dersi ( Milli Eğitim Bakanlığı’ nın müfredatına uygun ) branş öğretmeni tarafından seçmeli ders olarak verilmektedir.

Not: Herhangi bir cemaat ya da vakıf bağlantımız kesinlikle bulunmamaktadır.